Bouwheer:
ASSAM-SORELO

Situering:
Anderlacht – Etterbeek

Auteur:
Jan Thiers

Interventie:
Volledige opdracht
incl. stabilteit & technieken

Budget:
– euro excl BTW

Surface:
– m²

Fase:
2013

Bouw van 7 autonome bergingen

De 7 bergplaatsen beantwoorden aan de recente regelgeving van het Brussels Gewest:
Vuilniscontainers mogen niet meer vrij in de openbare ruimte worden opgesteld maar dienen in afgesloten bergplaatsen te worden verzameld.

Ze zijn enkel te gebruiken door de bewoners en de ophaaldiensten die de containers vlot naar buiten moeten kunnen rijden.
De 7 bergplaatsen zijn:
Functioneel
 volledig opgebouwd uit stalen roosters:
 stabiel
 transparant, laten sociale controle toe
 constante verluchting van het vuil
 moduleerbaar systeem (in functie van het aantal containers)
 de bergplaatsen werden buiten de gebouwen geplaatst o.w.v. brandgevaar
 ze staan dicht bij de ingangen van de woongebouwen en dicht bij de straat wat een snelle ophaling mogelijk maakt.

Paviljoen:
 Schemerschakelaars en velo-thermische detectoren bedienen twee soorten licht:
 Gekleurd waaklampje dat bij nacht onrechtstreeks een gekleurde gloed geeft. Het bezorgt elke berging een eigen identiteit. Per appartementsblok een andere kleur.
 Het gegalvaniseerde staal van de dakplaten en de roosters (zelf kleurloos) dient als reflector.
 Wit functioneel licht dat enkel aangaat bij het binnenkomen.
 Afgeronde hoeken en de gekleurde gloed verzachten de vorm en het materiaal, breken met het louter functionele en laten de paviljoenen toe een positieve invloed uit te oefenen op de toch wel harde omgeving.

Ecologisch:
 Elke bergplaats vangt z’n regenwater op in een cisterne en beschikt over een geïntegreerde tuinslang.
 Dit water kan dienen om het lokaal te reinigen, het kan ook gebruikt worden door de groendienst, enz …