Bouwheer:
privé

Situering:
Jette

Auteur:
Jan Thiers

Interventie:
Volledige opdracht
incl. stabilteit & technieken

Budget:
–  euro excl BTW

Opp:
– m²

Fase:
2015

Verbouwing van twee rijhuizen met gemeenschappelijke tuin

Deze verbouwing van twee totaal verschillende rijhuizen waar eerder een bedrijf zich had gevestigd.  Voor de verbouwing werd gestreefd naar een minimum aan architecturale ingrepen. De grote, gemeenschappelijke tuin geldt als absolute meerwaarde in de stad die vanuit deze woningen maximaal beleefd wordt.
Het leek ons een vereiste om – hoewel de tuin gemeenschappelijk is – ieders privacy te vrijwaren. Van binnenuit is de buur nooit zichtbaar, enkel de tuin toont zich als een park.