Bouwheer:
Comensia

Situering:
G.Lorandstraat 5 1050 Elsene

Auteur:
Jan Thiers

Interventie:
Volledige opdracht
incl. stabilteit & technieken

Budget:
532 859.00 euro excl. BTW

Opp:
352 m²

Fase:
2017

4 sociale appartementen

Verbouwing van een bestaand gebouw met 5 sociale eenheden gelegen in een zeer dense stedenbouwkundige context.  De bouwheer heeft gekozen om een laag energetisch gebouw te ontwerpen.  De verbouwing is wat betreft het isolatiepeil gelijkgesteld aan nieuwbouw.  Om aanvaardbare oppervlaktes te kunnen aanbieden werd de achtergevel uitgebreid.  De uitdaging van dit project bestond erin om binnen een bepaald budget en een zeer dense stedenbouwkundige context toch kwaliteitsvolle wooneenheden aan te bieden.  Er werd gekozen om ook één grotere eenheid te maken door twee eenheden samen te voegen tot één duplex.