Bouwheer:
CAW Brussel

Situering:
Nancystraat 16-18 te 1000 Brussel

Auteur:
Jan Thiers

Interventie:
Volledige opdracht
incl. stabilteit & technieken

Budget :
1.559.000 euro ex BTW

Opp:
1222 m²

Fase:
Start van de werken voorzien op 19/11/2018

9 appartementen / kantoren / polyvalente ruimte

Zoals de luchtfoto laat zien ligt dit pand in ZEER dens, stedelijk gebied.
CAW Brussel kreeg de opportuniteit om de gebouwen te kopen en wil zich in de wijk nestelen.
De gebouwen bieden de mogelijkheid om een informatie desk en polyvalente ruimte in te richten zodat een aantal activiteiten in de wijk kan ontwikkeld worden (naschoolse kinderopvang, kookcursussen, …).
CAW Brussel is eveneens op zoek naar een betere behuizing voor haar ‘team woonbegeleiding’. Dit ‘team
woonbegeleiding’ bestaat uit een 10-tal medewerkers. CAW Brussel zal er eveneens woongelegenheid aanbieden voor haar cliënten. Er blijkt een groot gebrek te zijn een kleine, betaalbare huurwoningen. Er zullen 9 appartementen beschikbaar zijn.

programma:
kantoren van ‘team woonbegeleiding’. Dit team telt een 10-tal medewerkers (vaste en ambulante). Het zal zich ondermeer bezighouden met de verhuur van de bovenliggende transit-appartementen.
plaatselijk informatie- en aanspreekpunt van CAW Brussel in het winkelpandje Het oorspronkelijke uitstalraam komt hier goed van pas. De balie zal op een zeer ongedwongen wijze zichtbaar worden in de straat.
De polyvalente ruimte zal dienen voor buurtgebonden activiteiten die worden georganiseerd door CAW Brussel (vb. naschoolse kinderopvang, kooklessen, …) maar kan eveneens ter beschikking staan voor plaatselijke externe organisaties.
De appartementen zullen verhuurd worden. De bestaande structuren werden hier grotendeels behouden.
Gezien de ‘architecturale’ waarde van de gebouwen, werd gekozen voor een ‘zachte’ aanpak en een subtiele nesteling van de nieuwe functies binnen de bestaande, oude structuren.
De voorgevel blijft behouden. Enkel de garagepoort wordt vervangen door een ‘hedendaagse’ poort die de aanwezigheid van een nieuwe functie duidelijk zichtbaar maakt: nl: een polyvalente ruimte.

In het bestaande winkel pandje met vitrine komt een permanente infobalie van de CAW Brussel vzw. Om een dieper gesprek aan te gaan kan men naar een van de vergaderruimten gaan die aan het zicht van de straat onttrokken zijn.
De kantoren van het team woonbegeleiding bevinden zich op de twee bovenste verdiepingen van het achtergebouw.
Het ontwerp/plan maakt het mogelijk dat de verschillende functies die achter dezelfde gevel liggen, ook effectief samen kunnen werken.
Het plan laat hier een hele waaier mogelijkheden open.
Hoewel het gebouw volledig wordt gesaneerd, blijven de oude structuren leesbaar Nieuwe ingrepen krijgen dan weer een architectuur met hedendaagse accenten: ook die worden leesbaar. (vb de balie, inkomspoort van de polyvalente ruimte).