Bouwheer:
Providentia

Situering:
Harmonieblock Merchtem

Auteur:
Jan Thiers
Chris Rossaert

Interventie:
Volledige opdracht
incl. stabilteit & technieken

Budget:
2 345 000 euro ex BTW

Surface:
1531 m²

Fase:
Start van de werken voorzien in januari 2019

18 sociale woningen

Het ontwerp  voor de realisatie van 18 sociale huurwoongelegenheden gelegen, komt voort uit een pragmatische analyse van de wensen van de bouwheer cvba Providentia, de voorschriften van het BPA, de gemeentelijke normen inzake parkeerplaatsen en de voorschriften van de VMSW.

Dit project biedt een compacte, eenvoudige, economische en duurzame constructie met een maximale woonkwaliteit en integratie.

 

EEN KORTE ANALYSE VAN HET TERREIN

Het perceel is een mooi, groot, open terrein binnen de dorpskern. Het ligt op het einde van een (momenteel) doodlopende straat, en grenst aan een grote speeltuin.

Scholen, winkels, diensten en openbaar vervoer liggen op wandelafstand.

Over het perceel loopt momenteel een pad voor voetgangers en fietsers van de dorpskern naar de speeltuin, de school en de verder gelegen wijken. Het project zal hiermee rekening houden om de integratie en (sociale) interactie van de nieuwe woningen met de kern te versterken.

Er groeien een aantal mooie hoogstammen die het terrein een extra kwaliteit geven en die in de mate van het mogelijke dienen bewaard te blijven.

De ligging van het perceel laat toe om de doorkijkwoningen oost-west te oriënteren, optimaal zowel naar bezonning als naar zichten (groene zone met de speeltuin

 

! EEN KORTE ANALYSE VAN DE REGLEMENTERING

Het perceel ligt binnen een BPA die de aanleg van straten, de gabariten, de voortuinstroken en bouwzones strikt bepaald. Volgens het plan van het BPA is de bouwzone ± 70 m lang bij 20 meter diep. Het maximale gabarit wordt bepaald volgens ‘ART 2 zone voor halfopen bebouwing’ Daarnaast is er de “Bijkomende norm inzake het uitrustingsniveau bij meersgezinswoningen” . Dit reglement bepaalt oa. strikt de parkeermogelijkheden voor nieuwe (meersgezins)woningen.

 

! STEDEBOUWKUNDIGE VISIE & INTEGRATIE

De nieuw te realiseren straten volgen strikt het plan van het BPA. De voortuinzone en bouwzone, zoals bepaald in het BPA, worden gerespecteerd.

De bouwzone wordt opgedeeld in 10 afzonderlijke percelen. Dit laat toe om 9 duo-woningen (= 18wooneenheden) + een doorgang naar de speeltuin, school, …

Het maximaal beschikbaar gabarit wordt zowel in hoogte, als in diepte, gereduceerd om de ruimtelijke impact van de nieuwbouw in zijn omgeving te beperken. Door dit gabarit te verkleinen wordt het mogelijk doorkijkwoningen te realiseren die optimaal gebruik maken van de bezonning en in alle woonruimtes natuurlijk licht toelaten.

De keuze voor duo-woningen maakt mogelijk dat er twee parkeerplaatsen op het perceel voorzien worden zonder dat deze inpandig moeten zijn. Eén parkeerplaats wordt voorzien in de voortuinstrook, een tweede in de inkomzone voor de woningen (verborgen in het straatbeeld)(of alternatief 2 parkeerplaatsen in de inkomzone; zie B’). Hierdoor vermijden we de noodzaak van “dode” garagepoorten in het straatbeeld die ook het licht en het zicht van de achterliggende woonruimtes ontnemen en de interactie tussen straat en woningen onmogelijk maken. Het verhoogt in belangrijke mate de leefbaarheid en sociale controle van de straat en haar omgeving.

De inkomzone reduceert de bouwdiepte van de eigenlijke woningen. Ze is opgevat als een patio omringt door scheidingswanden die van aan de bouwlijn tot aan de woningen lopen. Elke wooneenheid heeft een aparte toegang aan de straat . Een deel van deze zone wordt met groen aangelegd wat het uitzicht en het straatbeeld bevordert. Onder de trap die de toegang tot de bovengelegen woning verschaft, zit een berging voor fietsen, vuilbakken , … De inkomzone laat toe dat ook gezinnen zonder voertuig een kwalitatieve ruimte hebben aan de voorgevel.

De nieuw te realiseren straat, die doodlopend is, wordt opgevat als een verkeersluwe speelstraat. De zone op het einde van de straat waar auto’s kunnen keren, wordt als een verkeersplateau voorzien, gelijk met het voetpad, wat de snelheid van voertuigen remt, en toelaat een verharde speelzone te realiseren waarkinderen veilig kunnen fietsen, spelen, ….

Deze speelzone zorgt tevens voor de verbinding tussen het pad, komende van de dorpskern (Stoofstraat), en de doorgang die voorzien is tussen de woningen die naar het achtergelegen gebied leidt.

De tuinen liggen in het verlengde van de duo-woningen en lopen tot aan de perceelsgrens.

De bestaande hoogstammen in de tuinzone worden bewaard.

 

! DE WONINGEN

Het gereduceerd gabarit laat toe zeer economisch compacte, kwalitatieve wooneenheden te realiseren met veel natuurlijk licht en een maximaal comfort.

De duo-woningen bestaan uit een gelijkvloerse wooneenheid, en een duplex op het verdiep. De doorkijkwoningen zijn opgevat als een systeem waarbij een type 1/2 of type 2/3 gecombineerd wordt met een duplex type 2/4 of 3/4. De bouwheer

kan op die manier optimaal kiezen hoeveel woningen hij van elk type nodig acht.

De grondplannen zijn efficiënt en beantwoorden aan de normen van de VMSW. Ze zijn functioneel maar toch ruimtelijk. Alle woonruimten zijn ruim voorzien van natuurlijk licht en bieden goede zichten op de omgeving zowel aan straatzijde als aan tuinzijde. Type 1/2 kan gemakkelijk worden voorzien voor rolstoelgebruikers.

Elke wooneenheid beschikt over een ruime buitenruimte, tuinen voor de gelijkvloerse woningen, grote terrassen voor de duplexen op het verdiep. Kinderen die op de verdiepingen wonen, kunnen via de doorgang tussen de rij woningen snel tot bij de speeltuin. Deze is heel goed zichtbaar vanuit de woning op de verdiepen.

 

! MATERIAALGEBRUIK

Het aantal materialen, zowel buiten als binnen de woningen , wordt beperkt. Er wordt geopteerd voor kwalitatieve en duurzame materialen die een natuurlijk uitzicht hebben en geen onderhoud vragen.

gevels: bleke baksteen

houten latwerk (natuurkleur)

buitenschrijnwerk: hout (natuurkleur)

schuin dak: bleke kunstleien

plat dak: epdm

bedekking voortuin: grasdallen, groen- en waterdoorlatend

 

! KOSTPRIJSBEHEERSING

Het bouwvolume op drie niveaus is heel compact. Dit beperkt de kostprijs voor funderingen en buitenschil. De architecturale detaillering is eenvoudig, de overspanningen beperkt. Er is gekozen voor economische maar degelijke materialen.

De grootte en het aantal ramen is beperkt gehouden, hun afmetingen zijn repetitief.

Er worden geen garages of carports gebouwd, enkel scheidingswanden tussen de inkomzones.