Maître de l’ouvrage:
VGC en LDC Lotus

Situation:
rue E. Van Ophem te 1180 UCCLE

Auteur:
Chris Rossaert
Jan Thiers
artiste: Adrien Lucca

Intervention:
Mission complète
incl. techniques

Budget:
1 200 000 euro excl TVA

Surface:
900 m²

Réception:
2018

GC Het Huys – LDC Lotus

Het project behelst de volledige invulling van een leeg ‘casco’ plateau met:

een gemeenschapscentrum (GC):

– communicatie, onthaal en dienstverlening

– culturele participatie, -animatie en -spreiding

– educatie en permanente vorming

– gemeenschapsvorming een Lokaal DienstenCentrum (LDC):

– activiteiten van algemene informatieve, vormende en recreatieve aard aan te bieden om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de gebruikers te versterken, in overleg met lokale verenigingen en organisaties die gelijksoortige activiteiten aanbieden;

– hulp bij activiteiten van het dagelijkse leven aan te bieden.

 

VISIE EN AANDACHTSPUNTEN IN HET ONTWERP

 

  1. LICHT EN ZICHT:

Essentieel is het optimaal aanwenden van de (beperkte) lichtinval op het plateau. Het bepaalt de plaats waar ruimtes het beste gepositioneerd worden en definieert hoe andere ruimtes hieraan gekoppeld worden. Lichtbehoevende ruimtes aan de kanten waar het licht binnenvalt, secundaire ruimtes aan de binnenkant. Het voorgestelde plan laat het natuurlijk licht doordringen in alle lichtbehoevende ruimtes en circulatieruimtes.

Ook het zicht van binnenuit naar de omgeving en het zicht van de omgeving naar wat binnen gebeurt zijn essentieel. Het versterkt de relatie van het gemeenschapscentrum in en met zijn omgeving. Een Open Huis !

 

  1. GANGEN WORDEN RUIMTES

Om de oppervlaktes aan zuivere circulatie te minimaliseren, wordt

de circulatie gecombineerd met andere functies. Gang wordt

expo-ruimte, wordt foyer, wordt wachtruimte. Gangen worden

flexibele ruimtes die naargelang het gebruik een andere functie

krijgen. Gang, foyer, wachtruimte , inkom worden één

doorlopende ruimte . Het maakt dat bewegen doorheen het

plateau een beleving wordt.

 

  1. FLEXIBILITEIT

Lokalen worden niet permanent voor hetzelfde doel gebruikt. Dit

laat toe dat lokalen polyvalent kunnen ingezet worden,

onafhankelijk of met elkaar gekoppeld. Lokalen kunnen ook

gekoppeld worden aan het foyer . Omgekeerd kunnen in het foyer

ruimtes afgezonderd worden.

Grote of kleine groepen, veel of weinig licht, binnen of buiten, een

groot evenement of een rustige babbel; voor alles is er een plek.

 

  1. GRADATIES VAN PUBLIEKE TOEGANKELIJKHEID

De inkom en het foyer zijn open en publieke plekken. Het

consultatiekantoor, spreekruimte en polyvalente zalen hebben een

beperkte publieke toegankelijkheid. In de burelen van het

Gemeenschapscentrum komt enkel het personeel. Het geeft

verschillende gradaties van toegankelijkheid die zich ook in het

plan vertalen.

Hoe verder men zich van de inkom verwijderd, hoe meer privaat de

ruimtes worden.

Ook de patio wordt door de tribunes op een gelijkaardige wijze

ingedeeld.

 

  1. OPENHEID vs INTIMITEIT

Een theatervoorstelling vereist een grote openheid, een gesprek

met de dokter van Kind & Gezin wilt een zekere intimiteit. Beide

sferen hebben hun plaats in het plan.

 

  1. OVERZICHTELIJKHEID / LEESBAARHEID

De gebruiker vindt vlot en intuitief zijn weg in het Centrum.

Tegelijkertijd zijn de ruimtes overzichtelijk om een eenvoudige

controle toe te laten.