Over

kort:

LivingF01 werd opgericht in 2002 en heeft sindsdien een portfolio opgebouwd met ruime ervaring zowel in de publieke als in de private sector, zowel met renovatie- als met nieuwbouwprojecten.  We zijn een team architecten dat projectgebonden samenwerkingen aangaat met externe partners. (voor stabiliteit – akoestiek – landschap – bijzondere technieken – epb – kunst)

LivingF01 is van mening dat bouwen een maatschappelijk engagement inhoudt en zoekt steeds in overleg naar inhoudelijke en contextuele oplossingen in een veranderende wereld.  Dit engagement geeft betekenis aan wat we doen en maken.

We voelen ons thuis in de stad.  Daarom is het kantoor gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

We zetten ons met even veel gedrevenheid in voor kleinschalige projecten als voor grotere projecten, voor ruime budgetten als voor beperkte, voor zelfbouwers.

We koesteren het detail, de goede uitvoering, het hergebruik van materialen, de verhalen, de texturen, de materialiteit, het ambacht en het sociaal engagement.

Ons motto luidt: “levenskwaliteit” (in de brede zin).

 

onze 7 lichtjes:
(cfr. John Ruskin:   The Seven Lamps of Architecture 1849)

  1. Ethiek

LivingF01 staat voor ethische projecten inzake stedenbouw, architectuur, materiaalkeuze en arbeid.  Duurzaamheid en ecologie vormen daar een wezenlijk onderdeel van.  Het hergebruik van materialen en streven naar mogelijke recirculatie zijn doelen die we ons stellen.   We proberen met onze projecten eveneens een ‘letterlijk’ steentje bij te dragen voor sociale en inclusieve maatschappij.   LivingF01 ziet architectuur in die zin als een engagement.  Het geeft betekenis aan ons werk.

  1. Levenskwaliteit – contextualiteit – gelaagdheid

De kernwoorden van ieder ontwerp zijn:

– levenskwaliteit (in de breedste zin van het woord)
– contextualiteit
Een gebouw staat nooit op zichzelf maar wordt opgetrokken in een stedelijke/landschappelijke, economische, wettelijke, maatschappelijke en ecologische realiteit. Het ontwerp gaat hiermee een dialoog aan.  
– LivingF01  onderzoekt het programma, breidt het uit en voegt er waar mogelijk gelaagdheid en meerwaarden aan toe.

  1. Elk project is uniek

In tegenstelling tot wat sommigen beweren, bestaat er geen definitie voor ‘goede architectuur’.  Bouwen zien we als ‘een noodzakelijk kwaad’.  Daarom moet ieder programma omzichtig worden geanalyseerd, de middelen doeltreffend, zuinig en duurzaam worden ingezet.

LivingF01 wil zich niet door a priori’s of tendensen laten opsluiten. Oplossingen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst.   Ieder project vertrekt bijgevolg vanaf een leeg blad en krijgt pragmatische en duurzame oplossingen op maat.

Voortschrijdend inzicht, nieuwe samenwerkingsverbanden en een divers pallet aan opdrachten bezorgen ons permanente kennisvergaring, evolutie en uiteindelijk maturiteit.

  1. Samenwerking en bundeling van verschillende disciplines van bij de startfase

Bij het tot stand komen van een project komen heel wat facetten van “bouwen” aan bod:  ruimtelijkheid, (multi)functionaliteit, ecologie, kennis en juiste toepassing van materialen, economie, stabiliteit, energiebeheer, fasering, mobiliteit, veiligheid, technische uitrusting van een gebouw, aanleg van de omgeving, recirculatie, kunstintegratie en controle op de tijdige en correcte uitvoering.

Om al deze aspecten van een gebouw te bundelen en te vertalen naar een ontwerp werkt LivingF01 regelmatig samen met complementaire partners.  Naar gelang het project wordt het kantoor uitgebreid met :

studiebureau voor stabiliteit
energetische studies en bijzondere technieken
studiebureau akoestiek
landschapsarchitecten
veiligheidscoördinatie
epb
kunstenaars

LivingF01 betrekt deze partners liefst reeds bij het eerste schetsontwerp. Deze methode levert een totaalontwerp waarbij architectuur, het energetisch concept en de structuur in mekaar versmelten. Hieruit vloeien evidente en eenvoudige oplossingen die voor een bouwheer de beste prijs-kwaliteit verhouding garanderen.

  1. De slimste weg

LivingF01 gaat uitdagingen niet uit de weg, kiest resoluut voor de slimste weg, niet per definitie voor de gemakkelijkste.  Het heeft hiervoor ook de nodige ervaring en knowhow in huis.

1:  Doe alles wat je doet met hart en ziel! (Rik de Leeuw)